ថ្ងៃសុក្រ ១២កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង៩:០០ នាទីព្រឹក ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឈឹម សារ៉េត ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់អគ្គនាយកដ្ឋាន តាមរយៈអនឡាញប្រព័ន្ធ ZOOM។

1.jpg
កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង

ថ្ងៃទី

ទីកន្លែងព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ កម្ពុជា

ដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាអំពីៈ

១-របាយការណ៍នៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពកែទម្រង់របស់ក្រុមការងារទាំងបួន

២-របាយការណ៍នៃការអនុវត្តការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២១ និងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តការងារក្នុង ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ និង

៣-បញ្ហាផ្សេងៗ។

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg